Oferta

Szczegółowa oferta obejmuje:

Obsługa celna

 • organizację odpraw celnych i obsługę dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych,
 • dokonywanie zgłoszenia celnego w imporcie, eksporcie oraz w procedurach gospodarczych,
 • sporządzanie dokumentów celnych i przewozowych: SAD, CMR, karnet TIR,
 • wystawianie i legalizację Świadectwa Pochodzenia, EUR.1, A.TR, T2L,
 • wypełnianie i składanie deklaracji AKC-U,
 • zgłoszenia celne przesyłek pocztowych (O.C. Zabrze),
 • obsługę systemów: NCTS2, CELINA/AIS, ECS/AES,
 • pełną reprezentację przed organami celnymi, w tym sporządzanie i składanie wniosków i odwołań dotyczących
  wszelkich spraw celnych,
 • obsługę zabezpieczeń: uiszczanie należności celnych przywozowych i innych opłat, składanie zabezpieczenia
  kwoty wynikającej z długu celnego,
 • dokonywanie odpraw celnych dla osób fizycznych w ramach mienia przesiedleńczego,
 • obsługę platformy PUESC, w tym rejestracja/aktualizacja podmiotu, nadanie nr EORI.

tiry na parkingu

Obsługa handlu wspólnotowego

 • pełną reprezentację podmiotów gospodarczych w zakresie deklaracji statystycznych INTRASTAT,
 • opracowanie danych niezbędnych do sporządzenia deklaracji INTRASTAT,
 • przygotowanie i przesłanie deklaracji do Izby Celnej oraz jej archiwizacja,
 • sporządzanie zestawień indywidualnych,
 • sporządzanie deklaracji podsumowujących VAT,
 • sporządzanie deklaracji do urzędów skarbowych,
 • składanie wyjaśnień i korekt deklaracji.