Agencja Celna W Bielsku Białej

Agencja Celna INTERSPED odgrywa kluczowe znaczenie w obsłudze handlu międzynarodowego. Nasza praca polega na zapewnieniu prawidłowego przeprowadzenia odpraw celnych oraz spełnienia obowiązków podatkowych i prawnych. Współpraca z nami pozwala na uniknięcie problemów związanych z nieprawidłowym wykonywaniem formalności celnych oraz przyspiesza proces przemieszczania towarów przez granice. Działalność Agencji Celnej INTERSPED opiera się na współpracy z Służbą Celną oraz innymi instytucjami związanymi z obsługą przesyłek międzynarodowych.

 

Procedury odprawy celnej

Procedury celne składają się z kilku etapów. Agencja Celna INTERSPED realizuje zadania związane z eksportem i importem towarów, które obejmują m.in. sporządzenie deklaracji celnych, wniosków o zwolnienie z opłat celnych, obsługę roszczeń oraz kontrolę towarów przy wwozie i wywozie. Sporządza deklaracje celne oraz zapewnia realizację obowiązków podatkowych i prawnych związanych z przewozem towarów przez granice. Nasza agencja celna zajmują się także organizacją magazynowania celnego, czyli przechowywaniem towarów przed wprowadzeniem ich do kraju docelowego lub przed ich wysyłką za granicę. Agencja Celna INTERSPED współpracuje z różnymi instytucjami, np. z Urzędem Celnym, Inspekcją Handlową, czy Krajową Administracją Skarbową. Współpraca ta ma na celu zapewnienie prawidłowego przeprowadzenia kontroli oraz spełnienia wymogów prawnych i podatkowych związanych z handlem międzynarodowym.