Obsługa i doradztwo celne

Zapewniamy obsługę celną i doradztwo w zakresie procedur wymaganych w obrocie w granicach UE oraz wsparcie w czynnościach przewidzianych zasadami postępowania celnego, związanych z eksportem i importem.
Nasze usługi zorientowane są na rozwój oraz utrzymanie odpowiednich standardów obsługi celnej naszych klientów. Niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze, jednostkowe procesy czy regularną obsługę celną, jesteśmy w pełni gotowi na udzielenie wszelkiej pomocy, by procedura ta była poprawna i efektywna.

Tworzymy indywidualny system działania dopasowany do potrzeb klienta, ściśle powiązany z obsługą celną. Gwarantujemy pełne wsparcie procesów dotyczących jej wdrażania i utrzymania.

Naszą rolą, jako agentów celnych jest pośredniczenie pomiędzy klientami–przedsiębiorcami, importerami i eksporterami towarów a Urzędem Celnym. Przygotowujemy niezbędne deklaracje, wnioski, zajmujemy się weryfikacją oznaczeń CE, obliczamy wysokość należności przewozowych oraz dokonujemy zgłoszenia celnego w imieniu klienta. Zajmujemy się także przygotowaniem innych dokumentów niezbędnych w procedurze odprawy celnej. Świadczymy też usługi doradztwa celnego.

 

samochody ciężarowe na parkingu