Blog

flaga wielkiej brytanii

Eksport do Wielkiej Brytanii po Brexicie. Jak wygląda?

Zasady handlu w obrębie krajów należących do Unii Europejskiej są ujednolicone i nie wymagają zajmowania się obsługą celną wysyłanych towarów. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku państw spoza UE, gdzie nadal obowiązują cła i nierzadko rozbudowane regulacje dotyczące importu i eksportu. Po Brexicie do tego grona dołączyła także Wielka Brytania. Kontakty z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa stały się więc trudniejsze i wymagają pomocy ze strony wyspecjalizowanej agencji celnej. W Małopolsce można ją uzyskać w firmie Intersped. Przekonajmy się, jak dziś prowadzi się wymianę towarową z Wielką Brytanią.

Czytaj więcej...

opłata

Jak obliczyć wysokość cła i VAT? Obliczanie opłat celnych

Prowadzenie operacji gospodarczych, w których kontrahentem jest podmiot gospodarczy z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, będzie oznaczało konieczność dokonania odprawy celnej przy każdej dostawie, a co za tym idzie naliczenia i odprowadzenia wymaganych opłat celnych i podatków, a także sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Ponieważ jest to dość skomplikowane, na ogół realizację takich zadań zleca się specjalizującej się w zagadnieniach z tego obszaru agencji celnej. W Czechowicach-Dziedzicach najlepszym wyborem okaże się firma INTERSPED. Przekonajmy się, jak wyglądają takie rozliczenia.

Czytaj więcej...

skład celny

Czym jest skład celny i jakie są jego rodzaje?

Import towarów z państw nienależących do Unii Europejskiej oraz niemających z nią podpisanych umów eliminujących konieczność dopełniania stosownych procedur wiąże się z przeprowadzaniem szeregu formalności składających się na odprawę celną. Najczęściej są one wykonywane przez współpracującą z importerem agencję celną. W Małopolsce działalnością w tym obszarze zajmuje się Agencja Celna Intersped. Wśród kwestii związanych z wprowadzeniem sprowadzanych towarów do obrotu, kluczowe znaczenie będzie miał obowiązek zapłacenia cła, w momencie, w którym towar fizycznie przekracza granicę celną. Ponieważ jest to często problematyczne i pociągałoby za sobą znaczne obciążenia finansowe dla importera, istnieje możliwość skorzystania z pomocy składu celnego. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, jakie mogą być rodzaje składów.

Czytaj więcej...

zgłoszenie celne

Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia celnego?

Towary opuszczające i wkraczające na obszar celny państwa należącego do Unii Europejskiej muszą przejść przez odpowiednie procedury celne. Ich podstawą jest dokonanie zgłoszenia celnego przez importera lub eksportera, a zazwyczaj działającą w jego imieniu agencję celną. W Małopolsce działalnością w tym obszarze zajmuje się Agencja Celna Intersped. Cała procedura jest realizowana z wykorzystaniem cyfrowej Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej, co znacznie ułatwia przeprowadzenie niezbędnych operacji. Przekonajmy się, co wiąże się z dokonaniem zgłoszenia celnego i sprawdźmy, co jest w takim przypadku wymagane.

Czytaj więcej...

młotek i pieniądze

Czym jest zabezpieczenie długu celnego?

Prowadzenie obrotu handlowego z podmiotami, które działają poza krajami będącymi członkami Unii Europejskiej, łączy się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności związanych z importem i eksportem towarów. Najważniejszymi z nich będą przedstawienie niezbędnych do odprawy dokumentów oraz złożenie niezbędnych deklaracji, a także naliczenie oraz odprowadzenie wymaganych opłat celnych i podatków. Ponieważ procedury łączące się z załatwianiem spraw tego rodzaju są dość złożone, najlepszym rozwiązaniem okaże się skorzystanie z pomocy agencji celnej. W Małopolsce usługi tego typu świadczy firma Agencja Celna Intersped. Przekonajmy się, jak wygląda sprawa długów celnych i ich zabezpieczania.

Czytaj więcej...

granic

Czy agencja celna i Urząd Celny to jest to samo?

Prowadzenie obrotu handlowego z państwami, które nie są członkami Unii Europejskiej, ani krajami z nią stowarzyszonymi wiąże się z obowiązkiem dopełnienia wielu formalności oraz zapłacenia naliczanych przy tym opłat celnych i podatków. Oznacza to konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji, określenia dotyczącej danych towarów taryfy celnej, a wreszcie dokonania odprawy wywozowej lub przywozowej. Ponieważ procedury celne bywają dość złożone, kwestie łączące się z nimi najlepiej pozostawić specjalistom z agencji celnej. W Czechowicach-Dziedzicach usługi tego rodzaju wykonuje Agencja Celna INTERSPED, zatrudniająca wielu doświadczonych agentów celnych, którzy będą reprezentować przedsiębiorcę w kontaktach z administracją celną. Przekonajmy się, jakie są najważniejsze różnice między podmiotami tego typu a Urzędami Celnymi.

Czytaj więcej...

ciężarówka przejeżdża przez szlaban

Jak wygląda odprawa celna?

Swobodny przepływ towarów istniejący w przypadku handlu między państwami należącymi do wspólnoty europejskiej sprawia, że formalności celne zostały ograniczone do obowiązków statystycznych nakładanych jedynie na podmioty generujące najwyższych obroty. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kontraktów zawieranych z firmami działającymi poza obszarem Unii Europejskiej. W takich sytuacjach nieodzowne okaże się przeprowadzenie klasycznej odprawy, w tym przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz uiszczenie niezbędnych dla konkretnych kategorii towarów ceł. Dla przedsiębiorstw zajmujących się importem i eksportem koniecznością będzie więc współpraca z odpowiednią agencją celną. W śląskim działalność tego rodzaju prowadzi Agencja Celna INTERSPED z Czechowic-Dziedzic. Przekonajmy się, co warto wiedzieć na temat odprawy celnej.

Czytaj więcej...

podczas przeprowadzki

Czym jest mienie przesiedleńcze i jakie są związane z nimi zasady?

Osoby przebywające przez dłuższy czas za granicą gromadzą zwykle sporą liczbę rzeczy osobistych, które w razie planowanego powrotu do kraju chcą zabrać ze sobą. W przypadku państw należących do Unii Europejskiej nie będzie to stanowiło żadnego problemu formalno-prawnego, a zmartwienia posiadacza ograniczają się do zadbania o zorganizowanie transportu poszczególnych składników swego majątku. Sytuacja komplikuje się, jeżeli w grę wchodzi pobyt w państwie spoza UE, np. Stanach Zjednoczonych, Kanadzie bądź Australii. W takich sytuacjach ze względu na obwiązujące przepisy nieodzowna okaże się zwykle pomoc wyspecjalizowanej agencji celnej. W Małopolsce usługi tego rodzaju świadczy Agencja Celna INTERSPED z Czechowic-Dziedzic. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o tzw. mieniu przesiedleńczym.

Czytaj więcej...