Intrastat

Naszym klientom oferujemy usługi z zakresu obowiązku składania deklaracji statystycznej INTRASTAT. Jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską, a innymi krajami Unii Europejskiej, ciąży na tych przedsiębiorcach, którzy osiągnęli pewne ustalone na dany rok sprawozdawczy (kalendarzowy) i ogłoszone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki publicznej, wartości w ramach tych obrotów, tzw. progi statystyczne. Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów wspólnotowych.
Posiadamy długoletnie doświadczenie, wiedzę i odpowiednie kompetencje żeby zapewnić naszym klientom profesjonalną obsługę w sporządzaniu dokumentów statystycznych.
Pracujemy w oparciu o przekazane dane księgowe. Jesteśmy przygotowani aby dane te mogły być przekazywane drogą elektroniczną. Jesteśmy w stanie reprezentować każdą firmę w Polsce, niezależnie od miejsca wykonywania działalności. Gwarantujemy poprawność i rzetelność sporządzanej dokumentacji. Oferujemy pełną reprezentację podmiotów gospodarczych w zakresie deklaracji statystycznych INTRASTAT.

czerwony samochód ciężarowy na drodze