Certyfikaty

Świadectwo AEO

 

Otrzymaliśmy Certyfikat AEO (Authorized Economic Operator), w polskiej wersji nosi nazwę Upoważniony Przedsiębiorca. Otrzymuje go firma, która jest uważana przez organy celne za wiarygodnego partnera. Certyfikat jest potwierdzeniem naszego profesjonalizmu i poświadcza, że spełniamy wszelkie wymogi dotyczące współpracy z organami celnymi. Zapewniamy bezpieczny system informatyczny, odpowiednie zarządzanie ewidencjami handlowymi oraz udokumentowaną wypłacalność. Jesteśmy właściwie przygotowani oraz mamy wymagane kwalifikacje zawodowe.

Jesteśmy w posiadaniu certyfikatu Rzetelna Firma – KRD, który gwarantuje naszym partnerom biznesowym, że jesteśmy solidną firmą, działającą według obowiązujących zasad prawnych i administracyjnych. Świadczy to również o naszej wiarygodności finansowej.

 

port