Jak prawidłowo dokonać zgłoszenia celnego?

Towary opuszczające i wkraczające na obszar celny państwa należącego do Unii Europejskiej muszą przejść przez odpowiednie procedury celne. Ich podstawą jest dokonanie zgłoszenia celnego przez importera lub eksportera, a zazwyczaj działającą w jego imieniu agencję celną. W Małopolsce działalnością w tym obszarze zajmuje się Agencja Celna Intersped. Cała procedura jest realizowana z wykorzystaniem cyfrowej Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej, co znacznie ułatwia przeprowadzenie niezbędnych operacji. Przekonajmy się, co wiąże się z dokonaniem zgłoszenia celnego i sprawdźmy, co jest w takim przypadku wymagane.

Jakie formalności wiążą się z odprawą celną?

Odprawa celna łączy się z koniecznością dopełniania formalności związanej z przywozem lub wywozem określonych towarów poza obszar celny danego państwa. Jest ona niezbędna w przypadku współpracy z kontrahentami, którzy działają poza terenem państw należących do Unii Europejskiej i z nimi stowarzyszonymi. Oznacza to konieczność skorzystania z odpowiednich platform teleinformatycznych. Pierwszym etapem potrzebnym do oclenia towarów okaże się przeprowadzenie elektronicznego zgłoszenia celnego towarów w systemie ECS (System Kontroli Eksportu) używanym przez urzędy celne krajów będących członkami UE. Awaryjnie w grę wchodzi także wypełnienie i złożenie dokumentu SAD w formie papierowej, co jest stosowane jedynie w razie złego funkcjonowania systemu. W efekcie zgłaszający dostaje Poświadczone Zgłoszenie Celne (PZC), na którym podana jest informacja o czasie jego przyjęcia do systemu. W dokumencie znajduje się nadany numer odprawy celnej (OGL). W wyniku działań podejmowanych przez służby celne po pewnym czasie w ECS pojawia się informacja o zwolnieniu towarów, co skutkuje utworzeniem dokumentu EAD, będącym potwierdzeniem zakończenia odprawy celnej. Następstwem jest uzyskanie zgody na opuszczenie przez towar obszaru celnego kraju. Finałem operacji jest wystawienie poświadczenia, że nastąpił fizyczny wywóz towaru. Jeżeli chodzi o import, niezbędne jest przedłożenie organom celnym deklaracji skróconej oraz uzyskanie od nich decyzji w sprawie kontroli towaru. Jest on następnie dostarczany do odpowiedniego urzędu celnego. Po złożeniu pełnego zgłoszenia celnego oraz uiszczeniu wszelkich należności celno-podatkowych towar może zostać zwolniony i wywieziony ze składu celnego, a zatem wprowadzony do obrotu.

Co należy dołączyć do zgłoszenia celnego?

Wraz ze złożeniem Poświadczonego Zgłoszenia Celnego (PZC) podmiot, który występuje o dokonanie odprawy celnej, powinien dostarczyć niezbędną dokumentację związaną z przeprowadzaną transakcją i operacją importową. W grę wchodzi tu załączenie faktury stanowiącej podstawę do określenia wartości celnej, a także deklaracji, w której będzie ona zawarta. Potrzebna jest też lista towarowa lub specyfikacja towarów, jeżeli nie da się ich ustalić na bazie zawartości faktury. W razie obowiązywania preferencyjnych uzgodnień taryfowych nie obejdzie się bez przedstawienia niezbędnych dla potwierdzenia tego faktu dokumentów. Jeżeli towary są objęte zezwoleniami przywozowymi, należy dołączyć także stosowne zaświadczenia.