Jak obliczyć wysokość cła i VAT? Obliczanie opłat celnych

Prowadzenie operacji gospodarczych, w których kontrahentem jest podmiot gospodarczy z kraju, który nie należy do Unii Europejskiej, będzie oznaczało konieczność dokonania odprawy celnej przy każdej dostawie, a co za tym idzie naliczenia i odprowadzenia wymaganych opłat celnych i podatków, a także sporządzenia odpowiedniej dokumentacji. Ponieważ jest to dość skomplikowane, na ogół realizację takich zadań zleca się specjalizującej się w zagadnieniach z tego obszaru agencji celnej. W Czechowicach-Dziedzicach najlepszym wyborem okaże się firma INTERSPED. Przekonajmy się, jak wyglądają takie rozliczenia.

Co jest ważne przy naliczaniu cła?

Podstawą do naliczania cła jest określenie kategorii towaru, jaki był przedmiotem konkretnej transakcji. Da się to zrobić w oparciu o dokumentującą to zdarzenie fakturę albo specyfikację towarów. W tym celu konieczne jest określenie właściwej w danej sytuacji taryfy celnej na podstawie tzw. kodu celnego. Jest to specjalny numer używany w międzynarodowym obrocie towarowym tzw. ogólnoświatowy kod HS (Harmonized System) albo w przypadku Unii Europejskiej kod CN (Combined Nomenclature) będący modyfikacją kodu HS. W kodzie CN poza cyframi będącymi powtórzeniem oznaczenia HS dodane są dwie kolejne cechy. Warto wiedzieć, że pierwsze cztery cyfry to dział produktu, dwie następne to jego kategoria, a dwie ostatnie stanowią podpozycję. Ustalenie prawidłowego kodu CN będzie możliwe dzięki dostępnej zdalnie informacji taryfowej w postaci Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR.

Jak określa się VAT?

Clone towary są objęte także podatkiem VAT. Jest on określany w dokumencie SAD lub PZC, musi więc być opłacany jeszcze przed rozpoczęciem procedury importu. Dopuszczalne są jednak także rozliczenia uproszczone, gdy VAT rozlicza się dopiero na etapie tworzenia pliku JPK_V7. Wymaga to jednak spełnienia ściśle określonych kryteriów tj. złożenia oświadczeń co do braku zaległości z tytułu składek ZUS oraz podatków, a także poosiadania statusu czynnego podatnika VAT.