Czym zajmuje się agent celny?

Prowadzenie handlu z państwami, które nie należą do Unii Europejskiej, wymaga dopełnienia odpowiednich procedur formalnych oraz uiszczenia stosownych opłat celnych. Będzie to niezbędne niezależnie od tego, w jaki sposób towary trafiają na teren UE lub go opuszczają – odprawa celna będzie konieczna przy transporcie morskim, a także kolejowym i samochodowym czy lotniczym. Dla ułatwienia funkcjonowania firm współpracujących z kontrahentami z zagranicy najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy agencji celnej. W Czechowicach-Dziedzicach usługi takie świadczy Agencja Celna INTERSPED, zatrudniająca doświadczonych agentów celnych. Przekonajmy się, jak wygląda rola takich osób.

Kim jest agent celny?

Odprawa celna jest wykonywana, gdy towar przekracza granicę celną. Wymaga jednak załatwienia wielu formalności, większość firm decyduje się więc na współpracę z agencją celną zatrudniającą doświadczonych agentów celnych, którzy zadbają o szybkie i właściwe jej przygotowanie i przeprowadzenie. Agent celny to osoba, która reprezentuje danego przedsiębiorcę w kontakcie ze służbami celnymi, działając na podstawie upoważnienia i występując w jego imieniu. Jego działania mają służyć doprowadzeniu do właściwego przygotowania towarów do odprawy celnej i uniknięcia problemów ze strony przedstawicieli urzędu celnego z powodu braków w dokumentacji, niezgodności ze stanem faktycznym czy odpowiednim zabezpieczeniem transportu. Agent celny jest zatrudniany przez agencję celną i obsługuje zarówno czynności związane z importem, jak i eksportem, z ramienia swego zleceniodawcy uczestnicząc w czynnościach służb celnych. Prowadzi obsługę zgłoszeń INTRASTAT, obrotu produktami akcyzowymi objętymi szczególnym nadzorem. Może też składać w imieniu klienta odwołania od decyzji wydawanych przez organy celne, a ponadto odbierać decyzje, uiszczać należności celne oraz inne opłaty.

Jakie są zadania agenta celnego?

Agent celny wykonuje wiele czynności koniecznych, by dany towar pomyślnie przeszedł odprawę celną i ewentualną kontrolę. Do jego zadań należy gromadzenie dokumentacji (m.in. faktura, list przewozowy, specyfikacja towarów) potrzebnej do odprawy celnej, umieszczanie danych w systemie informatycznym agencji celnej oraz służb celnych, przygotowanie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD, właściwe nadanie kodu HS oraz ustalanie właściwej taryfy celnej towarów na podstawie przeprowadzonej kategoryzacji, a ponadto obliczenie należności z tytułu opłat celnych i podatków. Agent celny zgłasza towary spożywcze bądź zwierzęce do kontroli sanitarnej i weterynaryjnej. Zajmuje się kontrolą towarów i ich zgodnością z posiadaną dokumentacją. Sprawdza terminy wnoszenia opłat lub na zlecenie zajmuje się ich uiszczaniem. Może też prowadzić magazyn celny do czasowego składowania ładunku.