Czym są kody celne i do czego służą?

Handel z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością wykonywania odpraw celnych oraz naliczania i uiszczania z tego tytułu odpowiednich opłat. By prawidłowo ustalić stawkę, która powinna być zastosowana w przypadku konkretnego towaru, niezbędne okaże się posłużenie się właściwą klasyfikacją. Pomocą w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do odprawienia wysyłanych lub sprowadzanych spoza UE towarów będzie współpraca z dobrą agencją celną. W Małopolsce usługi z tego zakresu na wysokim poziomie świadczy firma INTERSPED. Dla ułatwienia obsługi formalności związanych z przepływem towarów stosuje się ujednolicony system identyfikowania towarów składający się z tzw. kodów celnych. Przekonajmy się, czym dokładnie są takie numery i sprawdźmy, co trzeba wiedzieć na ich temat.

Czym jest kod celny?

Kody celne to wystandaryzowany system oznaczania i identyfikowania rodzaju towarów, który został stworzony przez Światową Organizację Celną. Jest on stosowany przy odprawach celnych w celu ustalania właściwej taryfy celnej. Jest też pomocny przy tworzeniu statystyk dotyczących światowego handlu i przepływu towarów między poszczególnymi państwami. Podstawą jest kod HS (Harmonized System), a w przypadku Unii Europejskiej kod CN (Combined Nomenclature) będący modyfikacją kodu HS. Właściwe przypisanie kodu do towaru jest gwarancją, że będzie on prawidłowo oclony.

Jaką postać mają kody celne?

Kod CN jest kodem HS, który został rozbudowany o dwie dodatkowe cyfry. Kod CN ma postać XXXX XX XX, gdzie pierwsze cztery cyfry określają dział produktu, dwie kolejne jego kategorię, a dwie ostatnie podpozycję. Ustalenie prawidłowego kodu CN jest możliwe dzięki Systemowi Zintegrowanej Taryfy Celnej ISZTAR. Zasady nadawania konkretnego kodu są ujęte w Ogólnych Regułach Interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN).