Czym jest skład celny i jakie są jego rodzaje?

Import towarów z państw nienależących do Unii Europejskiej oraz niemających z nią podpisanych umów eliminujących konieczność dopełniania stosownych procedur wiąże się z przeprowadzaniem szeregu formalności składających się na odprawę celną. Najczęściej są one wykonywane przez współpracującą z importerem agencję celną. W Małopolsce działalnością w tym obszarze zajmuje się Agencja Celna Intersped. Wśród kwestii związanych z wprowadzeniem sprowadzanych towarów do obrotu, kluczowe znaczenie będzie miał obowiązek zapłacenia cła, w momencie, w którym towar fizycznie przekracza granicę celną. Ponieważ jest to często problematyczne i pociągałoby za sobą znaczne obciążenia finansowe dla importera, istnieje możliwość skorzystania z pomocy składu celnego. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, jakie mogą być rodzaje składów.

Czym jest skład celny?

Czas potrzebny na dopełnienie formalności związanych z naliczeniem i odprowadzeniem cła może być dość długi, jeżeli w dokumentacji danej partii towaru znajdują się braki i z różnych powodów cała procedura nie może być doprowadzona do końca. W takich przypadkach, gdy nie ma możliwości dokonania zgłoszenia celnego, sprowadzone już produkty mogą zostać umieszczone w magazynie czasowego składowania, którego nie mogą opuścić do czasu pomyślnego zakończenia sprawy. Również w sytuacji, gdy nie ma przeszkód dla dokonania odprawy celnej, towary mogą być magazynowane przez określony czas. W tym celu umieszcza się je w magazynie określanym jako skład celny. Pozwala to na sukcesywne oclenie poszczególnych partii i wprowadzanie ich do obrotu stopniowo, co zmniejsza obciążenia celne firmy importującej. Takie rozwiązanie jest też stosowane wówczas, gdy transport ma być reeksportowany do innego państwa. By zapewnić prawidłowe przestrzeganie procedur, składy celne są nadzorowane przez służby celne. Co istotne, wszystkie towary zgromadzone w składzie celnym mogą być poddawane operacjom niezbędnym do późniejszego wprowadzenia ich do obrotu. W tym czasie możliwe będzie więc ich konfekcjonowanie, a więc dobór poszczególnych elementów i składanie w gotowe do sprzedaży zestawy np. łączenie danego wyrobu z niezbędnymi do jego użycia akcesoriami, a także instrukcją obsługi czy stosowną dokumentacją. W grę wchodzi również etykietowanie i pakowanie oraz uszlachetnianie czy pobieranie próbek do badania koniecznego do uzyskania wymaganych na terenie UE certyfikatów.

Jakie są rodzaje składów celnych?

Składy celne są prowadzone przez różne podmioty gospodarcze pod nadzorem ze strony służb celnych. Istnieją ich dwa rodzaje – składy publiczne oraz prywatne. W publicznych składach celnych towary mogą być odpłatnie przechowywane przez różnych importerów. W prywatnym składzie celnym znajdują się wyłącznie towary należące do właściciela składu. Z tej opcji korzystają zwykle firmy sprowadzające duże ilości produktów na własne potrzeby.