Czym jest numer EORI i jak go uzyskać?

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza konieczność przestrzegania obowiązujących procedur prawnych i dopełnienia wielu niezbędnych formalności. Jeżeli w grę wchodzi zajmowanie się importem i eksportem z krajami, które nie są członkami Unii Europejskiej, wśród podstawowych obowiązków znajdzie się uwzględnianie regulacji tego zakresu. Ponieważ są one dość skomplikowane, najlepszym rozwiązaniem okaże się skorzystanie z pomocy odpowiedniej agencji celnej. W Małopolsce najlepiej będzie skontaktować się z Agencją Celną INTERSPED z Czechowic-Dziedzic. Część czynności należy jednak przeprowadzić przed rozpoczęciem obrotu z zagranicą. Wśród nich jest m.in. uzyskanie numeru EORI. Przekonajmy się, czym jest i sprawdźmy, jak wygląda procedura występowania o jego nadanie.

Dlaczego uzyskanie EORI jest niezbędne?

Numer EORI (Economic Operators' Registration and Identification) będzie konieczny dla firm zajmujących się sprowadzaniem towarów na teren Unii Europejskiej albo ich wysyłką do państw, które znajdują się poza wspólnym rynkiem. Obowiązek uzyskania EORI, czyli numeru w Unijnym Systemie Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych dotyczy każdego przedsiębiorstwa, a kod ten służy do późniejszej identyfikacji konkretnego podmiotu. EORI trzeba otrzymać jeszcze przed dokonaniem pierwszej transakcji importowej lub eksportowej. Składa się on z oznaczenia kraju (PL) oraz 17 znaków. Zawiera on NIP oraz ciąg 5 zer dla podmiotów krajowych lub 14 znaków z literą Z dla firm z krajów trzecich, które zwróciły się o nadanie go na terytorium Polski.

Jak występuje się o nadanie numeru EORI?

Wniosek o nadanie numeru EORI można złożyć elektronicznie, korzystając z konta w Systemie Informacyjno Skarbowo-Celnym (SISC) przez platformę PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). W celu podpisania dokumentów należy posiadać profil zaufany albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Chcąc uzyskać numer EORI można także skorzystać z usług Agencji Celnej, takiej jak np. INTERSPED, oferującej m. in. wsparcie w przygotowaniu deklaracji i wniosków niezbędnych w procedurze odprawy celnej. Potwierdzeniem zgłoszenia jest UPO, tj. urzędowe potwierdzenie odbioru w postaci pliku cyfrowego.