Czym jest mienie przesiedleńcze i jakie są związane z nimi zasady?

Osoby przebywające przez dłuższy czas za granicą gromadzą zwykle sporą liczbę rzeczy osobistych, które w razie planowanego powrotu do kraju chcą zabrać ze sobą. W przypadku państw należących do Unii Europejskiej nie będzie to stanowiło żadnego problemu formalno-prawnego, a zmartwienia posiadacza ograniczają się do zadbania o zorganizowanie transportu poszczególnych składników swego majątku. Sytuacja komplikuje się, jeżeli w grę wchodzi pobyt w państwie spoza UE, np. Stanach Zjednoczonych, Kanadzie bądź Australii. W takich sytuacjach ze względu na obwiązujące przepisy nieodzowna okaże się zwykle pomoc wyspecjalizowanej agencji celnej. W Małopolsce usługi tego rodzaju świadczy Agencja Celna INTERSPED z Czechowic-Dziedzic. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o tzw. mieniu przesiedleńczym.

Mienie przesiedleńcze – co to takiego?

Mienie przesiedleńcze to majątek ruchomy zgromadzony podczas legalnego pobytu za granicą, w skład którego wchodzą przedmioty będące wyposażeniem gospodarstwa domowego, a więc m.in. rzeczy osobiste tj. np. ubrania, sprzęt sportowy, a także umeblowanie oraz rozmaite artykuły niezbędne do codziennego życia – sprzęt AGD, RTV, komputer czy aparat fotograficzny. Do kategorii mienia przesiedleńczego zalicza się też prywatne pojazdy mechaniczne – rowery, motocykle, samochody oraz przyczepy do nich. W tej grupie znajdą się np. przyczepy campingowe, łodzie, a nawet samoloty lub śmigłowce. Mienie przesiedleńcze to ponadto dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe oraz zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania działalności zawodowej.

Co wiąże się z przywozem mienia przesiedleńczego?

Towary wwożone z terytorium państw trzecich, a więc nienależących do UE są co do zasady objęte cłem, ich przywóz oznacza więc konieczność jego naliczenia i uiszczenia w stosownej wysokości. Obowiązujące przepisy dopuszczają jednak zwolnienie w przypadku, gdy w grę wchodzi mienie przesiedleńcze. By można było z niego skorzystać, konieczne będzie jednak spełnienie kilku warunków. Mienie przesiedleńcze musi być przeznaczone do użytku w takim samym celu jak dotychczas. Wymaga się również, by należało do osoby, która przebywała na terenie państwa trzeciego przez przynajmniej 12 miesięcy. Nieodzowne jest używanie go przez co najmniej 6 miesięcy przed momentem opuszczenia terenu innego państwa i powrotem do kraju. W celu uzyskania zwolnienia celnego niezbędne okaże się więc przedstawienie dokumentacji potwierdzającej zarówno okres pobytu za granicą, jak i fakt nabycia i wykorzystywania konkretnych przedmiotów.

Jakie ograniczenia dotyczą dysponowania mieniem przesiedleńczym?

Mienie przesiedleńcze po przywiezieniu do kraju podlega pewnym ograniczeniom. W ciągu 12 miesięcy od momentu jego sprowadzenia nie można go pożyczać, oddawać w zastaw, ani wynajmować lub odstępować odpłatnie albo nieodpłatnie, o ile uprzednio nie poinformuje się o tym fakcie organów celnych. W przeciwnym razie niezbędne będzie uiszczenie należności celnych na warunkach ogólnych tj. bez zwolnienia.