Czym jest deklaracja Intrastat?

Prowadzenie obrotu handlowego z przedsiębiorstwami działającymi poza terenem krajów należących do Unii Europejskiej oraz krajów, które zawarły z nią stosowne porozumienia, wiąże się z koniecznością dokonania odprawy. Związane z nią formalności zwykle zleca się odpowiedniej agencji celnej. W Bielsko Białej takimi sprawami zajmuje się Agencja Celna INTERSPED. W przypadku państw UE nie będzie to wymagane, na podmiotach handlujących ze sobą spoczywają jednak również obowiązki łączące się z importerem lub eksportem wewnątrzwspólnotowym. Jednym z nich jest przygotowanie deklaracji INTRASTAT. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.

Kto składa deklarację INTRASTAT?

Obowiązek złożenia deklaracji INTRASTAT spoczywa na podmiotach zajmujących się handlem wewnątrzwspólnotowym. Są one tworzone w celu pozyskania podstawowych informacji o wymianie towarowej w ramach państw należących do Unii Europejskiej. Konieczność jej przygotowania dotyczy jednak wyłącznie na podmiotach, które dokonując transakcji, przekroczą progi obrotów określane przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Stanie się tak wówczas, gdy wartości wyniosą w poprzednim lub bieżącym roku sprawozdawczym więcej niż 5 milionów złotych przy przywozie i 2,7 miliona złotych przy wywozie towarów. W tym przypadku będą to tzw. progi podstawowe. Dla przywozu są one wyższe i sięgają powyżej 80 milionów złotych oraz wywozu przekraczającego 128 milionów złotych – chodzi tu o obowiązujące tzw. progi szczegółowe. Różnią się one od siebie zakresem informacji, które muszą zostać zawarte w przygotowanej deklaracji INTRASTAT. Przy progach podstawowych jest on węższy, a przy progach szczegółowych poszerzony o kilka dodatkowych parametrów. W razie braku deklaracji bądź jej nieprawidłowym przygotowaniu zobowiązany może zostać upomniany, a następnie ukarany finansowo.

Co zawiera deklaracja INTRASTAT?

Deklaracja INTRASTAT to dokument, który jest przeznaczony do celów informacyjno-statystycznych. Wypełnia się ją z wykorzystaniem specjalnego systemu informatycznego. Przy progach podstawowych będzie zawierała dane na temat okresu sprawozdawczego, jakiego dotyczy, rodzaju deklaracji, a także izby celnej, do której jest adresowana. Powinny się w niej znaleźć również oznaczenie odbiorcy przy przywozie i nadawcy przy wywozie lub ich przedstawiciela. Nie obejdzie się wskazania łącznej wartości fakturowej, całkowitej liczby i numeru pozycji zestawienia oraz opisu towaru. Konieczne są ponadto kody kraju wysyłki przy przywozie oraz przeznaczenia przy wywozie. Podaje się w deklaracji dane co do rodzaju transakcji i towaru oraz wskazuje masę netto bądź liczbę. Ważna jest też wartość fakturowa oraz zidentyfikowanie wypełniającego. W sytuacji, kiedy ma zostać sporządzona deklaracja dla progu szczegółowego, poza wskazanymi danymi obowiązkowe będą także pozycje wskazujące łączną wartość statystyczną w złotych polskich, kod warunków dostawy i kod rodzaju transportu. Potrzebne jest także podanie podmiotu i osoby wypełniającej dokument.