Czy agencja celna i Urząd Celny to jest to samo?

Prowadzenie obrotu handlowego z państwami, które nie są członkami Unii Europejskiej, ani krajami z nią stowarzyszonymi wiąże się z obowiązkiem dopełnienia wielu formalności oraz zapłacenia naliczanych przy tym opłat celnych i podatków. Oznacza to konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji, określenia dotyczącej danych towarów taryfy celnej, a wreszcie dokonania odprawy wywozowej lub przywozowej. Ponieważ procedury celne bywają dość złożone, kwestie łączące się z nimi najlepiej pozostawić specjalistom z agencji celnej. W Czechowicach-Dziedzicach usługi tego rodzaju wykonuje Agencja Celna INTERSPED, zatrudniająca wielu doświadczonych agentów celnych, którzy będą reprezentować przedsiębiorcę w kontaktach z administracją celną. Przekonajmy się, jakie są najważniejsze różnice między podmiotami tego typu a Urzędami Celnymi.

Czym jest agencja celna?

Agencja celna to przedsiębiorstwo, które zatrudnia agentów celnych i realizuje zadania związane z szybkim i sprawnym przygotowaniem dokumentów koniecznych do dokonania odprawy celnej, wymaganej, gdy towar ma przekroczyć granicę celną. Zadaniem agencji oraz jej pracowników będzie więc reprezentowanie przedsiębiorcy przed służbami celnymi. Występują oni w tym przypadku jako osoby upoważnione i działające na rzecz zleceniodawcy. Będzie to więc rodzaj pośrednictwa, polegającego na opracowaniu poszczególnych dokumentów, składaniu ich do administracji celnej, a także dbaniu o właściwe wykonanie wszelkich wymaganych procedur. W razie potrzeby agencja celna będzie mogła złożyć w imieniu swojego klienta odwołania od decyzji wydawanych przez organy celne. Do jej zadań należy też odbiór wydawanych decyzji oraz regulowanie w imieniu zleceniodawcy należności celnych, podatków bądź innych opłat. Poza zbieraniem potrzebnych dokumentów np. faktur, listów przewozowych czy specyfikacji towarów, w grę wchodzi również umieszczanie danych o transakcji w systemie informatycznym służb celnych, wystawienie Jednolitego Dokumentu Administracyjnego SAD, określenie kodu HS i właściwej taryfy celnej. Agencja może też prowadzić magazyn celny czasowego składowania. 

Czym jest administracja celna?

Administracja celna to służby państwowe, których zadaniem jest nadzorowanie przebiegu wymaganych w prawie procedur związanych z dokonywaniem odpraw celnych przy wwozie i wywozie towarów, a także dokonywanie naliczeń wysokości cła oraz opłat dodatkowych. Wśród zadań realizowanych przez administrację celną znajdzie się także kontrola dokumentów i towarów opuszczających obszar celny lub na niego wprowadzanych. Całą strukturą zarządza Minister Finansów, a nad działaniami podejmowanymi przez organy celne czuwają Dyrektorzy Izb Celnych oraz Naczelnicy Urzędów Celnych. Urząd Celny jest więc częścią aparatu państwowego zajmującego się poborem opłat celnych i kontrolą celną.