Eksport do Wielkiej Brytanii po Brexicie. Jak wygląda?

Zasady handlu w obrębie krajów należących do Unii Europejskiej są ujednolicone i nie wymagają zajmowania się obsługą celną wysyłanych towarów. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku państw spoza UE, gdzie nadal obowiązują cła i nierzadko rozbudowane regulacje dotyczące importu i eksportu. Po Brexicie do tego grona dołączyła także Wielka Brytania. Kontakty z kontrahentami ze Zjednoczonego Królestwa stały się więc trudniejsze i wymagają pomocy ze strony wyspecjalizowanej agencji celnej. W Małopolsce można ją uzyskać w firmie Intersped. Przekonajmy się, jak dziś prowadzi się wymianę towarową z Wielką Brytanią.

Co trzeba wiedzieć o handlu po Brexicie?

Po zakończeniu procedury Brexitu wysyłka towarów do Wielkiej Brytanii poza Irlandią Północną przestała być traktowana jako transakcja wewnątrzunijna. Oznacza to, że eksporterzy są zmuszeni do dopełnienia wielu formalności celnych. Wiąże się to z koniecznością składania zgłoszeń celnych wywozowych, tak jak przy transakcjach z państwami spoza terenu UE. Firma chcąca dostarczyć produkty do kontrahenta z Wielkiej Brytanii musi więc wcześniej zadbać o uzyskanie numeru EORI, a także zarejestrowanie się w systemach używanych przez administrację celną. Jeżeli konkretne wyroby mają korzystać z preferencyjnych stawek celnych, konieczne będzie udokumentowanie ich pochodzenia. Warto też pamiętać, że Brexit zmienił zasady rozliczania podatku VAT, a także akcyzy.

Jakie są zasady handlu z Wielką Brytanią?

Wyjście przez Wielką Brytanię z UE oznacza też zmiany w przypadku wielu formalności związanych z wysyłką towarów. W tej sytuacji obowiązują m.in. nowe eksportowe świadectwa zdrowia przy wysyłce zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Zmieniły się wymogi fitosanitarne dla roślin i produktów roślinnych. Nie można też zapominać o dopasowaniu sposobu oznakowania i pakowania wyrobów przemysłowych oraz zadbaniu o stosowne atesty lub certyfikaty.